EN DE NL PL

Warunki zkasowania

Klient ma prawo wycofać się z rezerwacji w każdej chwili przed rozpoczęciem pobytu. Powiadomienie o wycofaniu się powinien klient zgłosić na piśmie lub w formie telefonicznej. Jeżeli klientowi został już wysłany voucher na umówiony pobyt i klient zdecyduje się wycofać się z tej rezerwacji pobytu w naszych apartamentach, wtedy jest on zobowiązany do zapłaty refundacji kosztów (opłata za anulowanie). Wycofanie się z zobowiązującej rezerwacji przed datą rozpoczęcia pobytu (w terminie podanym na voucherze):

a) 40 dni i więcej: 200 CZK od osoby
b) od 39 do 30 dni 15% co najmniej jednak 200 CZK od osoby
c) od 29 do 22 dni 30% z łącznej ceny
d) od 21 do 15 dni 60% z łącznej ceny
e) od 14 do 8 dni 75% z łącznej ceny
f) od 7 do 3 dni 85% z łącznej ceny
g) 2 dni lub mniej 100% z uprzednio ustalonej ceny.

Przy ustalaniu liczby dni do obliczenia refundacji do ustalonej liczby dni zostaje wliczony również dzień, kiedy doszło do faktycznego wycofania się od umowy. Do liczby dni nie zalicza się dnia rozpoczęcia właściwego pobytu. Osoba zapewniająca zakwaterowanie ma prawo do odliczenia refundacji z wpłaconej zaliczki lub wpłaconej ceny za pobyt.